Кеңейтілген статистика

Тіркелген жеткізушілер саны

47

Тіркелген тапсырыс берушілер саны

5

Аяқталған сатып алулардың саны

8

Ағымдағы жылда

Барлық санаттар бойынша жарияланған сатып алулардың жалпы саны:

0

Өткізілген сатып алулар саны

8

Санат бойынша жарияланған сатып алу көлемі

%

Тауарлар

0

%

Жұмыстар

0

%

Көрсетілетін қызметтер

0

ӨСК коды бойынша 10 танымал ТЖҚ рейтингі

Тапсырыс берушілердің сатып алу пайызы

Ай бойынша

Барлық санаттар бойынша жарияланған сатып алулардың жалпы саны:

0

Өткізілген сатып алулар саны

1

Санат бойынша жарияланған сатып алу көлемі

%

Тауарлар

0

%

Жұмыстар

0

%

Көрсетілетін қызметтер

0

ӨСК коды бойынша 10 танымал ТЖҚ рейтингі

Тапсырыс берушілердің сатып алу пайызы